Amazon Web Services(AWS)


Amazon Web Services (AWS) sẽ tạo ra một tầm nhìn mới cho bạn trong tất cả các dịch vụ bao gồm phân phối, sản xuất, bán hàng, lưu thông hàng hóa và kế toán...

Bạn thấy bất tiện khi làm việc ở ngoài phải mang theo máy tính xách tay nặng nề không?

Nếu bạn có điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng trong tay, bạn có thể hoàn thành công việc của mình nhanh chóng ở mọi nơi. Truy cập máy tính để bàn của bạn bằng trực tuyến, bạn có thể sử dụng và lưu lại các tài liệu Windows, Excel và PowerPoint đến các lĩnh vực chuyên biệt như CAD và Photoshop...

Virtual Desktop

Máy tính bàn ảo

Bạn có thể sử dụng máy tính riêng của bạn một cách thoải mái ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Mobile Office

văn phòng trong điện thoại

Tạo một môi trường văn phòng làm việc trên điện thoại thông minh, và máy tính bảng.

Security

An ninh được bảo mật 

Nó bảo vệ dữ liệu khỏi hack, virus, vv để ngăn chặn rò rỉ thông tin ra bên ngoài.

Trang Web của bạn luôn hợp thời.

Để làm một trang chủ hoàn hoản bạn nên gặp nhà thiết kế trang web. Có thể giúp bạn tạo một trang chủ tiện lợi hơn thông qua các ứng dụng của riêng bạn và quản lý trung tâm mua sắm, thống kê liên kết thanh toán với các trang web mạng xã hội, liên kết với truyền thông xã hội...