giới thiệu CI


Gouni Group là một công ty nghĩ đến tương lai của nhân loại.


Biểu tượng (thử thách bản thân, tôn trọng con người)

Dấu hiệu biểu tượng của Công ty TNHH Gouny tượng trưng cho ánh dương và thể hiện tấm lòng tôn trọng con người.

Màu cam đại diện cho niềm đam mê và vượt thử thách sân chơi toàn cầu.

 

Quy tắc sử dụng

- Màu

Màu sắc chính của CI bao gồm # f39700.

- Logo loại

Logo Biểu trưng phải luôn được sử dụng kết hợp giữa ký hiệu và biểu tượng