Phúc lợi xã hội 


Hỗ trợ an ninh

- 4 loại bảo hiểm ( BHYT, BH hưu trí, BH tai nạn rủi do, BH lao động)

- hỗ trợ

- quà tặng nghỉ lễ 

- nghỉ thai sản

thưởng đặc biệt

- thưởng cho người gắn bó lâu dài

- nhân viên gương mẫu, làm việc nhóm xuất sắc…

tham gia các hoạt động văn hóa, giải tr

- đại hội thể thao

- làm việc 5 ngày / tuần và nghỉ phép năm

- workshop

chăm sóc y tế

- khám sức khỏe định kỳ

trợ cấp bổ sung

- tăng ca cuối tuần

- tăng ca đêm